top of page

Energietoeslag 2023

Door de hoge energieprijzen heeft de overheid in 2022 de energietoeslag in het leven geroepen. Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kregen een vergoeding (2022: € 1300,-). Ook in 2023 zal er een energietoeslag zijn voor mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.


Energietoeslag 2023, wat is de status?

De energietoeslag voor 2023 kan nog niet worden aangevraagd omdat er pas pas, begin juli, een


wetsvoorstel voor is ingediend. Zolang de wet nog niet is aangenomen zullen gemeentes niet overgaan tot betaling van de energietoeslag 2023.


Gemeenten mogen een aantal dingen zelf bepalen: wie komt er voor een aanmerking (doelgroep), wat verstaan zij onder laag inkomen, hoogte vermogen enz.


In het wetsvoorstel staat dat mensen met een minimum inkomen € 1300,- energietoeslag krijgen. Ook studenten zouden nu een energietoeslag krijgen van € 400,-. Dit gaat dan niet via de gemeente maar via DUO.


Zodra de wet is aangenomen zullen wij u hierover informeren in een nieuwe blog.


bottom of page