top of page
beschermingsbewind.jpg

Bewindvoering zoals het hoort! 

Kunt u niet meer uw eigen financiën doen? Of heeft u problematische schulden waardoor u het overzicht over uw financiën kwijt bent? Dan kan 045 Bewind & Beheer als bewindvoerder uw financiële en praktische zaken beheren en regelen. 

Uw bewindvoerder zorgt dus voor financiële rust als u uw financiën niet meer zelf kunt beheren of als er sprake is van (problematische) schulden. 

Wat doet 045 Bewind & Beheer als bewindvoerder?

​Wij zien het beheren van andermans geld en eigendommen als een zorgtaak, die wij heel serieus nemen. Bij bewindvoering administreren en beheren wij uw inkomen en goederen. Daarnaast vertegenwoordigen wij u. 

Als bewindvoerder hebben wij -onder andere- de volgende taken:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden & bezittingen

 • Maken van een budgetplan

 • Aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz. 

 • Afhandelen van uw post

 • Jaarlijks rapporteren aan de rechtbank

 • Verrichten van betalingen volgens het budgetplan

 • Verzorgen van belastingaangifte

 • Treffen van betalingsregelingen

 • Declareren van ziektekosten

Voordelen beschermingsbewind

 • Bescherming tegen deurwaarders & incassobureaus

 • Financiële rust

 • Bewindvoerder beheert u inkomen en doet uw betalingen

 • U krijgt u hulp bij uw financiën

 • Stabilisatie van uw financiën

 • Er worden niet meer schulden gemaakt

 • Hulp bij schulden 

 • Afhandeling van uw post, ongeopende brieven behoren tot de verleden tijd

Uitlegvideo over beschermingsbewind

bottom of page