top of page

Bereidverklaring bewindvoerder

Als u bewindvoering wilt aanvragen dan moeten er een aantal documenten naar de Rechtbank gestuurd worden. Eén van die documenten die naar de rechtbank gestuurd moeten worden is de bereidverklaring bewindvoerder

Bereidverklaring bewindvoerder

Een bereidverklaring bewindvoerder is een formulier waarin de bewindvoerder verklaart dat hij/zij bereid is de bewindvoerder te worden van de betreffende persoon. Dit formulier vult de bewindvoerder in en geeft deze aan de persoon die bewindvoering aanvraagt. Samen met het verzoekschrift, kopie legitimatiebewijs en plan van aanpak moet dit document ingediend worden bij de rechtbank. 

Vragen? Of hulp nodig? Neem dan contact met ons op, of bekijk de meest gestelde vragen.

bottom of page