top of page

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer

Hebt u (een familielid of cliënt) moeite met het bijhouden van uw financiën of het op tijd betalen van uw vaste lasten, bijvoorbeeld door uw leeftijd, ziekte of andere omstandigheden? Dan biedt inkomensbeheer, ook wel budgetbeheer genoemd, wellicht uitkomst. Bij inkomensbeheer beheren wij uw financiën en zorgen er o.a. voor dat uw rekeningen op tijd betaald worden. 

Wat is inkomensbeheer?

Bij inkomensbeheer beheren wij tijdelijk uw inkomen en betalen wij uw vaste lasten op tijd. Doordat wij zorg dragen voor de tijdige betaling van uw vaste lasten wordt de kans op schulden en betalingsachterstanden kleiner. Samen met u stellen wij een budgetplan op, zodat we alle inkomsten en uitgaven helder in kaart hebben.

 

Het doel van inkomensbeheer is het op orde brengen en houden van uw financiën. 

 

Inkomensbeheer houdt qua werkzaamheden hetzelfde in als beschermingsbewind alleen is hiervoor geen verzoek bij de Kantonrechter ingediend. We werken op basis van een overeenkomst samen.

Inkomensbeheer is niet geschikt voor mensen met hoge of problematische schulden. 

Voor wie? 

Inkomensbeheer biedt onder andere uitkomst voor mensen die:

 • Betalingsachterstanden hebben

 • Weinig schulden hebben

 • Moeite hebben om rekeningen op tijd te betalen

 • Geen controle hebben over hun uitgaven, rekeningen enz.

 • (tijdelijke) problemen hebben, zoals echtscheiding, werkeloosheid of ziekte

 • Financiële en administratieve chaos hebben

 • ondersteuning willen gedurende de WSNP

 • Geen balans hebben tussen inkomen & uitgaven

Kosten inkomensbeheer

Sommige gemeentes vergoeden de kosten voor inkomensbeheer. Het is niet zo dat u ten alle tijden recht heeft op bijzondere bijstand voor de kosten voor inkomensbeheer, dit is namelijk per gemeente verschillend. Voor inkomensbeheer hebben wij 2 pakketten ontwikkeld. Per maand betaalt u een vast tarief, afhankelijk van het gekozen pakket.

Pakketten inkomensbeheer

Basis

 • Intakegesprek

 • Inventarisatie inkomsten & uitgaven

 • Openen van een beheergeldrekening

 • Wijzigen bankrekening bij instanties

 • Opstellen budgetplan & plan van aanpak

 • Betalen van vaste lasten (indien er voldoende geld is)

 • 24/7 inzage in uw financiële gegevens

 • Wijzigen betaal - en correspondentieadres bij instanties

Eenpersoons huishouden            90,75 p/m

Samenwonenden/gezin             108,90 p/m

Intake eenpersoons                    275,- eenmalig 

Intake samenwonenden/gezin     325,- eenmalig

Extra

Alles uit het basispakket PLUS:

 • Betalingsregelingen treffen*

 • Inventarisatie schuld(en)

 • Aanvragen/wijzigen van toeslagen 

 • Aanvragen kwijtscheldingen

 • Aanvragen heffingskortingen

 • Aanvragen bijzondere bijstand

 • Aanvragen van andere (sociale) regelingen

 • Declareren van zorgkosten

 • Betalen van overige rekeningen naast de vaste lasten (maximaal 5 per maand)

 • Maandelijks reserveren van onvoorziene uitgaven (indien er voldoende geld is)

 • Sparen (indien mogelijk)

 • Advies over besparingen

Eenpersoons huishouden            121,- p/m

Samenwonenden/gezin              151,25,- p/m

Intake eenpersoons                    375,- eenmalig 

Intake samenwonenden/gezin     425,- eenmalig

bottom of page