top of page

Bewind register, wat is het?

Het bewind register, wat is het? In het register staan personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld.

Sinds 2014 kan een onder bewindstelling geregistreerd worden in het bewind register. Het voordeel hiervan is dat als een cliënt een aankoop doet / contract sluit waar geen overleg met de bewindvoerder over is geweest, dan kan de bewindvoerder de rechtshandeling ongedaan maken. De onder bewindsgestelde wordt dus beter beschermt.

Wie staan in het bewind register?

  • Mensen die onder curatele staan

  • Personen die vanwege verkwisting of problematische schulden onder bewind zijn geplaatst.

  • Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden en publicatie in het bewind register nodig is

Wie staan niet in het register?  

  • Bewinden uitgesproken vóór 1 januari 2014 zijn meestal niet openbaar

  • Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden en publicatie niet noodzakelijk is

Wanneer word iemand uit het bewind register gehaald? 

Als de curatele of het bewind stopt wordt men ook uit het bewind register gehaald.

bottom of page