top of page

Werkwijze inkomensbeheer

Stacking Coins

Werkwijze inkomensbeheer

Aanmelden bij 045 Bewind & Beheer

Allereerst  dient u zich aan te melden bij 045 Bewind & Beheer. Dat kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier.

Na uw aanmelding maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek bij uw thuis. Het intakegesprek vindt meestal binnen 1 week na uw aanmelding plaats.

Intakegesprek

Het intakegesprek is bij uw thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Het intakegesprek is vertrouwelijk en persoonlijk.

Tijdens het gesprek proberen wij uw (financiële) situatie zo helder mogelijk in kaart te brengen. Dit doen we door samen het intakeformulier in te vullen. Met dit formulier willen wij uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen. In het intakegesprek zullen wij u ook meer vertellen over onze werkwijze, klachtenregeling, diensten, taken enz. Uiteraard zullen we uw wensen en/of problemen ook bespreken.

Het gesprek duurt ongeveer 2 uur en is uiteraard gratis & vrijblijvend. 

Aanvang

Als we een klik hebben dan sluiten wij met elkaar een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen wij onze afspraken met elkaar vast. Ook staat daarin voor welk pakket u gekozen heeft. Vervolgens stellen we samen een Plan van aanpak op. Hierin staan de doelen. Vervolgens openen we de rekeningen en stellen we samen een budgetplan op.

bottom of page