top of page

Wat mag ik van mijn bewindvoerder verwachten?


Regelmatig word ik gevraagd of ik een dossier wil overnemen omdat een klant niet (meer) tevreden is met zijn/haar huidige bewindvoerder. Veel gehoorde klachten zijn: bewindvoerder is niet bereikbaar, het duurt dagen voordat er gereageerd wordt op een e-mail of ik heb geen inzage in mijn financiële gegevens.

Sinds 2014 moeten bewindvoerders aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Jaarlijks worden bewindvoerders gecontroleerd of zij voldoen aan deze eisen. In de kwaliteitseisen staan zaken waaraan alle professionele bewindvoerders moeten voldoen.

Wat mag je van je bewindvoerder verwachten?

  • Bewindvoerder moet minimaal 4 werkdagen per week telefonisch bereikbaar zijn.

  • Bewindvoerder moet binnen 2 werkdagen reageren op bijvoorbeeld e-mails

  • Maandelijks moet de bewindvoerder aan de klanten een transactieoverzicht sturen

  • Beheer - en leefgeldrekeningen moeten altijd op naam van de klant staan en niet op naam van de bewindvoerder of het kantoor

  • Bewindvoerder moet een klachtenregeling hebben en deze overhandigd hebben aan alle cliënten

  • De bewindvoerder is verplicht om een waarnemende bewindvoerder te hebben die zijn zaken waarneemt als hij ziek is of op vakantie gaat.

  • De bewindvoerder moet minimaal 1 x per week het dossier van zijn klanten bijwerken.

Wat als je bewindvoerder hieraan niet voldoet?

Als je bewindvoerder niet voldoet aan de kwaliteitseisen is het verstandig om dit kenbaar te maken bij de bewindvoerder zelf en/of bij de kantonrechter. Mocht je er samen niet uitkomen dan heb je altijd de mogelijkheid om van bewindvoerder te veranderen. Dit moet je aanvragen bij de Kantonrechter.

bottom of page