top of page

Uitstroomregeling schulden zorgverzekering


Eind 2017 hadden ruim 230.000 mensen een schuld bij hun zorgverzekering. Wanneer je een schuld hebt bij de zorgverzekering word je aanvullend pakket beëindigd en ga je de bestuursrechtelijke premie betalen. Deze premie is veel hoger dan de premie bij een zorgverzekeraar. De overheid heeft al diverse regelingen in het leven geroepen om mensen met een schuld bij de zorgverzekeraar te helpen. In deze blog bespreek ik de nieuwe uitstroomregeling voor mensen die onder bewind staan.

Wat is de uitstroomregeling?

Per 1 juli 2019 geldt de regeling dat je bewindvoerder een betalingsregeling kan treffen bij je zorgverzekeraar, waarbij onder bepaalde voorwaarden de restantschuld en eventuele openstaande bestuursrechtelijke premie bij het CAK na 36 maanden aflossen wordt kwijtgescholden. Alle zorgverzekeraars in Nederland hebben verklaard dat zij meewerken!

Voor wie?

Iedereen die onder bewind staat.

Voordelen

De voordelen van deze regeling zijn:

  • Je betaalt geen bestuursrechtelijke premie meer, maar normale premie van je zorgverzekering

  • Je bent je schuld bij de zorgverzekeraar aan het aflossen

  • Kwijtschelding restantschuld door zorgverzekeraar

  • Kwijtschelding restantschuld door CAK

Voorwaarden

  • De premie en aflossing (beginsel € 35,- per maand) moeten gedurende 36 maanden betaald worden

  • Eigen risico moet vooruit of op tijd betaald worden

  • Je mag geen vrijwillig eigen risico hebben.

De aflossing bedraagt in beginsel € 35,- per maand. Dat betekent dat je 36 maanden € 35,- per maand aflost. In totaal los je dus € 1260,- af. De rest van de schulden wordt dan door de zorgverzekeraar kwijtgescholden. Heb je dus € 3000,- openstaan bij je zorgverzekering dan wordt na 36 maanden € 1740,- kwijtgescholden.

Hoe aanvragen?

De regeling geldt alleen voor mensen die onder bewind staan. De bewindvoerder moet hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar de uitstroomregeling onder bewindgestelden. Een aantal verzekeraars (bijvoorbeeld CZ) hadden deze regeling al voor 1 juli 2019.

bottom of page