top of page

Stappenplan bewindvoering aanvragenstappenplan bewindvoering aanvragen

Als je op zoek bent naar informatie over hoe je bewindvoering kunt aanvragen, ben je waarschijnlijk op zoek naar hulp bij het beheren van je financiën. Bij bewindvoering wordt een bewindvoerder (door de rechtbank) aangesteld om jouw financiële zaken te beheren als je zelf niet in staat bent om dit te doen, bijvoorbeeld vanwege, schulden een geestelijke of lichamelijke beperking. In deze blog leggen we het stappenplan bewindvoering aanvragen uit.

 
Stappenplan bewindvoering aanvragen

Om bewindvoering aan te vragen, moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan je zelf doen, maar het is vaak verstandig om hierbij hulp te vragen van een advocaat of een gespecialiseerde bewindvoerder. Zij kunnen je helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en het verzoekschrift.

 

Bij het verzoekschrift stuur je ook mee: een plan van aanpak (en een aanvullend plan van aanpak bij schulden), bereidverklaring bewindvoerder (oftewel een voorstel doen voor de aanstelling van een bewindvoerder). Deze persoon kan een familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder.

 

Na het indienen van het verzoekschrift zal de rechtbank een zitting plannen, waarbij je aanwezig moet zijn. Tijdens deze zitting zal de rechter beoordelen of bewindvoering inderdaad noodzakelijk is en of de voorgestelde bewindvoerder geschikt is. Als de rechter akkoord gaat, zal er een bewindvoerder worden aangesteld en zal de bewindvoering van start gaan.

 

Als je twijfelt of bewindvoering de juiste keuze is voor jou, neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek bespreken we je financiële situatie zodat we kunnen beoordelen of bewindvoering geschikt is.

bottom of page