top of page

Familie als bewindvoerder, kan dat ?

Net als een professionele bewindvoerder heeft een familielid dan bepaalde taken en moet er verantwoording worden afgelegd aan de rechtbank. Als een familielid de financiële zaken wilt gaan regelen moet ook dit aangevraagd worden bij de rechtbank. Het is van belang dat u weet wat het inhoudt en wat er van u verwacht wordt zodat u niet voor verassingen komt te staan.


Wat houdt het in: familielid als bewindvoerder?

Net als een professionele bewindvoerder, gaat u de financiële zaken overnemen. De vaste lasten moeten worden betaald, als er schulden zijn moeten er regelingen getroffen en nagekomen worden. Ieder jaar moet er verantwoording worden afgelegd aan de Rechtbank via de Rekening en Verantwoording.


Hoe aanvragen?

Wilt u als bewindvoerder van een familielid aan de slag? Dan moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. U en het familielid krijgen dan een uitnodiging voor een zitting. Tijdens zo’n zitting worden er een aantal vragen gesteld zodat de rechter zeker weet dat bewindvoering nodig is. De zitting duurt 10 – 15 minuten. Een aantal weken na de zitting ontvangt u een beschikking waarin staat wanneer het bewind ingaat. Vanaf deze datum kunt u aan de slag.


Wat zijn taken van een familie als bewindvoerder?

De taken van een familiaire bewindvoerder zijn hetzelfde als de taken van een professionele bewindvoerder:

  • Het doen van betalingen volgens het budgetplan

  • Declareren van ziektekosten bij de zorgverzekeraar

  • Regelen/aanvragen van toeslagen

  • Het aanvragen van bijzondere bijstand

  • Kwijtscheldingen aanvragen

  • Belastingaangifte doen

  • Het treffen van betalingsregelingen

  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de rechtbankOndersteuning nodig? Wij helpen u graag! Speciaal voor familiaire bewindvoerders bieden wij de dienst ondersteuning familie bewindvoerders aan. Zo kunnen wij de jaarlijkse rekening en verantwoording opstellen of helpen bij het invullen van het verzoekschrift.

bottom of page