top of page

CJIB boetes


Vanaf april 2020 is het mogelijk om 4 maanden uitstel van betaling te krijgen voor CJIB boetes. Deze maatregel moet voorkomen dat mensen met problematische schulden nog verder in de financiële problemen komen. De maatregel geldt voor verkeersboetes en financiële sancties.

Uitstel van betaling betekend dat het CJIB de inning opschort en de boete niet verhoogd worden. Wel wordt vereist dat men zich meldt voor het schuldhulpverleningstraject.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

  • er is sprake van problematische schulden

  • zelf contact opnemen met CJIB of bewindvoerder

  • schuldhulpverlening moet in periode geregeld worden

bottom of page