top of page

BKR registratie van 5 jaar naar 6 maanden


bkr registratie
bkr registratie

De overheid wilt graag in het kader van het 'armoedebeleid' dat de BKR registratie verlaagt wordt van 5 jaar naar 6 maanden.


In deze blog wordt ingegaan op:

Wat is een BKR registratie?

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) houdt alle leningen die in Nederland gesloten worden bij in een register. Het gaat om leningen boven de € 250,- en die langer dan 1 maand lopen. Hypotheken en een studieschuld worden niet in het BKR geregistreerd, tenzij er een betalingsachterstand is van meer dan 3 maanden. Een BKR registratie betekent dus dat iemand een lening heeft. Derden kunnen voor iemand een BKR registratie opvragen. Zo kan degene zien wat het betalingsgedrag is van iemand. Als iemand een BKR registratie heeft dan is dat niet nadelig voor degene, want iedereen met een lening boven de € 250,- heeft een BKR registratie. Een negatieve registratie is wel nadelig!Wanneer een (negatieve) BKR registratie?

Mensen die een lening afsluiten boven de € 250,- en die langer dan 1 maand lopen krijgen een BKR registratie. Een BKR registratie op zich is niet slecht, dit worden positieve registraties genoemd. Maar op het moment dat het gaat om een negatieve registratie heeft dit wel gevolgen.


Negatieve BKR registratie

Een negatieve BKR registratie wordt snel geassocieerd met een BKR registratie. Als er iets gebeurd / veranderd in een positieve registratie dan wordt dit een negatieve registratie genoemd. Voorbeelden van negatieve registraties zijn:

  • betalingsachterstand op aflossing lening

  • betalingsregeling

Bij het BKR kunt u uw eigen BKR registratie (gratis) aanvragen. U kunt alleen uw eigen BKR registratie aanvragen en niet voor bijvoorbeeld uw kinderen of ouders. Ook nabestaanden, bewindvoerders en/of een instelling kan een BKR registratie opvragen.Huidige registratietijd

Een registratie blijft een bepaalde tijd (na aflossing) in het BKR register staan. Sowieso staat de registratie zolang het krediet/lening nog loopt. Op het moment dat deze is afgelost blijft de registratie nog 5 jaar staan. Deze termijn geldt ook na verloop van een schuldhulpverleningstraject. Dus: tot 5 jaar na datum schone lei blijft de registratie staan in het BKR.


Nieuwe registratietijd

In het kader van de armoedebestrijding wilt de overheid dat de registratie tijd van 5 jaar verlaagt wordt naar 6 maanden. Op dit moment geldt deze nieuwe registratietermijn al voor inwoners, die het schuldhulpverleningstraject vol succesvol doorlopen hebben, van Den Haag, Utrecht, Rotterdam & Amsterdam.


Het is nog niet bekend wanneer deze ''nieuwe' registratie tijd voor alle mensen geldt die het schuldhulpverleningstraject doorlopen hebben.

bottom of page