top of page

Bewindvoering, inkomensbeheer en budgetcoaching

Bewindvoering, inkomensbeheer en budgetcoaching zijn de 3 diensten die wij verlenen om mensen te helpen met hun geldzaken. Ze hebben alle 3 dus te maken met geld maar toch zijn er essentiële verschillen tussen bewindvoering, inkomensbeheer & budgetcoaching.
Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd)

Bewindvoering is de meest ingrijpende maatregel maar biedt daarnaast ook de meeste bescherming. Het is bedoeld voor mensen die om verschillende redenen (bijvoorbeeld wegens lichamelijk - of psychische problemen, verslaving, schulden of verstandelijke beperkingen) niet in staat zijn om hun geldzaken zelfstandig te beheren. Dit kan tijdelijk zijn of blijvend.

Een bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank. De bewindvoerder beheert het inkomen, betaalt rekeningen. Als er schulden zijn dan helpt en steunt de bewindvoerder hier ook mee. Let op: een bewindvoerder is geen schuldhulpverlening. Het bewind kant alleen beëindigd worden nadat de rechtbank het bewind heeft opgeheven. Dat gebeurd alleen als de rechter er van overtuigt is dat degene weer zijn/haar eigen financiën kan regelen.


Bewindvoering is vooral gericht op bescherming, daarom dat het ook beschermingsbewind wordt genoemd.


Inkomensbeheer

Inkomensbeheer is gericht op het helpen van mensen die moeite hebben met het beheren van hun financiën en budgetteren. Het doel is om financiële stabiliteit te bevorderen en schulden te voorkomen of af te lossen.

- **Werkwijze**: Een inkomensbeheerder, vaak een professional of een organisatie, helpt bij het beheren van het inkomen, stelt een budget op, betaalt rekeningen en biedt financiële begeleiding om financiële vaardigheden te verbeteren. De persoon behoudt over het algemeen meer controle over financiële beslissingen dan bij bewindvoering.


Inkomensbeheer is gericht op financiële stabiliteit en het tijdelijk beheer


Budgetocaching

Bij budgetcoaching ligt de nadruk (doormiddel van een aantal coaching gesprekken) op het aanleren van financiële vaardigheden en het coachen om de financiële kennis en zelfredzaamheid van cliënten op te bouwen.

Er wordt begeleiding geboden en advies gegeven bij het opstellen van een budgetplan, inzichtelijk maken van uitgaven en het plannen van financiële doelen. Het doel is om de persoon uiteindelijk in staat te stellen zelfstandig financiële beslissingen te nemen.


Budgetcoaching is gericht op het aanleren van financiële vaardigheden en zelfredzaamheid. De cliënt blijft dus zijn/haar eigen financiën doen.


Welke dienst het meest geschikt is, hangt af van de specifieke financiële behoeften en de situatie. Daarom plannen wij altijd een vrijblijvend afspraak in waarin de (financiële) situatie van cliënten uitvoerig besproken wordt.

bottom of page