top of page

Bewindvoerder is verantwoordelijk PGB van cliënten


Afgelopen vrijdag oordeelde de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter op het gebied van op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht) dat het beheer van een PGB tot de taak van de bewindvoerder behoort. De bewindvoerder mag dit niet aan zijn cliënt overlaten.

Wat was er aan de hand?

Een oudere vrouw ontving voor begeleiding een Persoonsgebonden Budget (PGB). Omdat het zorgkantoor later vaststelt dat zij teveel PGB ontvangen heeft, vordert het zorgkantoor een gedeelte terug.

Gezegd wordt vervolgens dat het zorgkantoor de verantwoordingsformulieren niet had mogen accepteren omdat zij niet door de bewindvoerder waren (mede) getekend. Ook de bewindvoerder laat aan het zorgkantoor weten dat hij zich nooit bemoeid heeft “met de aanvragen en uitkeringen". Hij maakte het PGB over aan de cliënt maar de besteding ervan werd geheel aan haar overgelaten. Daar bemoeide hij zich totaal niet mee.

Uiteindelijk geeft de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep de vrouw gelijk. De Raad oordeelt als volgt: 'het verleende PGB is een aan haar toebehorend vermogensbestanddeel dat onder bewind valt. Het beheren ervan behoort tot de taak van de bewindvoerder. Dit betekent onder meer dat een bewindvoerder verantwoordelijk is voor:

  • De kosten

  • Het sluiten van de contracten

  • Het betaalbaar stellen van de declaraties.

  • Het tijdig en volledig afleggen van verantwoording aan het zorgkantoor

bottom of page