Algemeen


Bewindvoering

Wat is bewindvoering?


Bewind betekent dat het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer alleen gebeurt. De rechter benoemt een familielid of bewindvoerder om het beheer over te nemen. Het gaat om een meerderjarige die (tijdelijk) niet meer in staat is om zijn financiële zaken zelf te regelen. Bewind is iets anders als curatele. Het bewind beperkt zich namelijk alleen tot het beheer over goederen en financiën. Curatele daarentegen gaat iets verder. Als iemand onder curatele wordt gesteld verliest men zijn handelingsbekwaamheid. Iemand die onder curatele wordt gesteld mag dus geen rechtshandelingen meer zelfstandig verrichten. Iemand die onder bewind staat is alleen het beheer over zijn financiën en eigendom kwijt.
Wie kan bewind aanvragen?


De volgende personen/instellingen kunnen bewind aanvragen: Uzelf Uw echtgenoot of partner Familieden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers/zussen, ooms/tantes & neven / nichten) Voogd of stiefouder als u nog minderjarig bent Bewindvoerder als er al een maatregel loopt De instelling die u verzorgt of begeleidt Officier van justitie Bij verkwisting / problematische schulden: College van Burgemeester & Wethouders
Hoe verloopt de aanvraagprocedure bewindvoering/beschermingsbewind?


Allereerst moet er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor kan het standaardformulier (verzoek onder bewindstelling) worden ingevuld. 045 Bewind & Beheer helpt je met het invullen van het formulier. Dit formulier moet samen met nog een aantal andere documenten ( plan van aanpak en bij schulden aanvullend plan van aanpak) naar de rechtbank worden gestuurd. Voor de aanvraag van bewind rekent de rechtbank kosten (griffierechten). Zodra deze factuur betaald is neemt de rechtbank het verzoek in behandeling. Ongeveer 2 maanden na het verzoek krijg je een uitnodiging voor de hoorzitting. 045 Bewind & Beheer ontvangt ook een uitnodiging en zal dus ook aanwezig zijn. De zitting duurt circa 10 minuten. Tijdens de zitting wordt gevraagd om de mening over het verzoek. Ook worden er andere vragen gesteld als: reden verzoek, schulden enz. Er wordt tijdens de zitting geen uitspraak gedaan. Deze wordt een aantal weken na de zitting per post toegestuurd. Als 045 Bewind & Beheer de beschikking heeft gaan we aan de starten. Dit betekent dat we de instanties gaan aanschrijven, een beheer - en leefgeldrekening openen enz.
Moet ik de kosten voor bewindvoering zelf betalen?


Ja! De kosten voor de bewindvoerder moet je zelf betalen. Wanneer je een minimum inkomen hebt zijn wij verplicht om voor de kosten van de bewindervoerder bijzondere bijstand aan te vragen bij je gemeente. Je krijgt dan de kosten (gedeeltelijk) betaald vanuit de bijzondere bijstand. Dit maandelijks bedrag zal de gemeente overmaken naar je beheerrekening. Wij dragen er dan weer zorg voor dat het op ons zakelijk rekeningnummer wordt overgemaakt.
Hoe kan ik een bewindvoerder aanvragen?


045 Bewind & Beheer

Hoe zit het met bereikbaarheid van 045 Bewind & Beheer?


Volgens de richtlijn moet een bewindvoerder minimaal 4 dagen in de week telefonisch bereikbaar zijn. 045 Bewind & Beheer is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze tijden zijn we 24/7 per e-mail bereikbaar of tot 16.00 uur per WhatsApp. E-mails en Whatsapp berichten worden door ons altijd binnen 2 werkdagen beantwoord.
Ik ben niet (meer) tevreden over mijn huidige bewindvoerder: kan ik bij jullie terecht?


Ja! Als u (niet) meer tevreden bent over uw huidige bewindvoerder of bijvoorbeeld gaat verhuizen naar een andere plaats dan kunt u van bewindvoerder veranderen. Als u een andere bewindvoerder wilt dan dienen wij hiervoor een verzoekschrift in bij de rechtbank. In uw verzoek maken wij kenbaar waarom u van bewindvoerder wilt wisselen. Gegronde redenen zijn: er is geen sprake van een vertrouwensband of uw huidige bewindvoerder voert zijn taken niet goed uit. De nieuwe bewindvoerder (of een advocaat) kan u hier mee helpen. De rechtbank bekijkt dan of er voldoende redenen zijn om de bewindvoerder te wijzigen. Meestal nodigt de Kantonrechter de partijen uit voor een hoorzitting. Op het moment dat de Kantonrechter akkoord gaat met de wijziging hoeft u in principe niets te doen. Dit wordt geregeld door de 2 bewindvoerders.
Aan welke eisen voldoet 045 Bewind & Beheer?


045 Bewind & Beheer is een professionele bewindvoerder. Dat betekent dat wij aan alle wettelijke kwaliteitseisen moeten voldoen. Jaarlijks worden wij door de rechtbank gecontroleerd of wij voldoen aan deze eisen. De kwaliteitseisen voor een professionele bewindvoerder zijn:

 • Minimaal 4 werkdagen per week telefonisch bereikbaar zijn
 • Binnen 2 werkdagen reageren op mails, telefoontjes enz. van klanten
 • Aansprakelijkheidsverzekering hebben
 • Voldoen aan de opleidings- en werkervaringseisen
 • Jaarlijkse (bij)scholing
 • Cliëntgeld gescheiden
 • Waarnemende bewindvoerder bij afwezigheid
 • VOG

Contactinformatie

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Google+ - White Circle

045 Bewind & Beheer

Postbus 31027

6370 AA Landgraaf

06 28608089

info@045bewind.nl

www.045bewind.nl

BTW-nummer: NL001833344B65

Kvk-nummer: 53880714

© 2020 045 Bewind & Beheer. Onder voorbehoud van alle rechten 

045 Bewind & Beheer

Meest gestelde vragen

Neem contact met ons op