top of page

Belangrijkste financiële wijzigingen in 2020


Bijna is 2019 afgelopen. In het nieuwe jaar gaan er dingen veranderen. De belangrijkste financiële wijzigingen voor 2020 hebben wij hieronder in het kort samengevat.

Verhoging algemene heffingskorting

In 2020 wordt de algemene heffingskorting verhoogt. Lagere inkomens hebben hier voornamelijk voordeel van.

Naast de algemene heffingskorting gaat ook de arbeidskorting omhoog. Een arbeidskorting is een heffingskorting die werkende mensen ontvangen. Door deze verhoging loont werken meer voor mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 per jaar.

Uitkeringen gaan omhoog

Niet alleen gaat het minimuminkomen omhoog maar ook de hoogte van een aantal uitkeringen gaan omhoog. De nieuwe uitkeringen van o.a. WAO, WIA enz. kunt u vinden op de website van de overheid.

Zorgtoeslag

Mensen met een lager inkomen krijgen in 2020 meer zorgtoeslag. Een alleenstaande krijgt € 67,- per jaar meer en een gezin krijgt tot € 95,- per jaar meer aan zorgtoeslag.

Huurtoeslag

De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag komen te vervallen. Dus meer mensen komen in 2020 in aanmerking voor huurtoeslag.

Lagere energierekening

De belasting op elektriciteit gaat omlaag en die op gas gaat omhoog. Hierdoor zouden energierekeningen circa € 100,- per jaar goedkoper moeten worden.

Premie zorgverzekering

De premies voor de basisverzekering wordt in 2020 circa basisverzekering € 3,- per maand duurder. Het (verplicht) eigen risico blijft € 385,- per jaar.

Wijzigingen kindgebondenbudget

Door een wijziging van het kindgebondenbudget gana meer ouders recht krijgen op het kindgebondenbudget. Ook gaat het kindgebondenbudget voor middeninkomens omhoog.

Vragen? Neem dan gerust contact op of laat uw vraag in een reactie achter.

bottom of page